Din Produktionspartner

Vi har lång erfarenhet av att leverera applikationer till kunder som delegerat ut sin produktion till oss.

Vi tar hand om allt.

Det finns många fördelar att produktutveckling och montering sker hos oss på Kope Montage.

Du kan välja om vi ska arbeta med hela eller delar av projektet hos oss, och du får snabbt tillgång till alla de resurser du behöver. Vi har alltid personal som passar just för ditt uppdrag, och du utnyttjar hela tiden vår samlade kompetens.

 

[utveckling]

Inköp

Vi ställer höga krav på och väljer själva ut de bästa leverantörerna samt ombesörjer alla inköp.

Vår montering

Vi är specialiserade på kvalificerat monteringsarbete med fina toleranser samt lång erfarenhet av både utvecklings- och konstruktionsarbete.

Produkter

Avloppsventil KOPE modell 1110 och modell1190.

När du lägger dina jobb i våra händer behöver du inte ha flera kontakter.

Helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar efter våra kunders krav.

Logistik

Tyngdpunkten ligger på logistik, där inköp, förädling, montering och provning är hörnstenarna.

Kompetens

Tillverkningskunnandet ställs till kundernas förfogande. Genom hög kompetens erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar.

 

Vi är certifierade.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

För att leva upp till våra kunders och partners förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi ISO-certifierat enligt ISO 9001 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Kompetens & erfarenhet

Vi har all kompetens och erfarenhet i huset för att kunna vara en trygg partner genom ett projekts alla faser. Vi kan ansvara för helhetsåtaganden med en komplett systemleverans som slutmål. Då ingår tillverkning, montering samt CE-dokumentation. Du kan naturligtvis även anlita oss för ett avgränsat konstruktionsuppdrag eller för att optimera en befintlig produkt.

Våra Certifieringar

ISO 45001

ISO 14001

ISO 9001

 

© Copyright KOPE Montage AB